Kodeks o objavljivanju podataka

Javna objava podataka o prijenosu vrijednosti zdravstvenim radnicima i zdravstvenim organizacijama

Transparentnost je preduvjet za izgradnju povjerenja kod javnosti i pacijenata.

Stada d.o.o. podržava zakone i propise koji promiču transparentnost u odnosima između zdravstvenih tvrtki, zdravstvenih radnika i zdravstvenih organizacija povezanu s prijenosom vrijednosti, slijedeći zahtjeve za transparentnošću iz Kodeksa ponašanja europske udruge proizvođača generičkih i biosličnih lijekova ”Medicines for Europe” u interakciji sa zdravstvenom zajednicom.

Počevši od 30. lipnja 2018. godine, podaci o profesionalnoj suradnji između tvrtke Stada d.o.o. i zdravstvenih radnika / zdravstvenih organizacija za dostupni su na našoj internetskoj stranici www.stada.hr.

Također, kao potpisnica Ugovora o etičkom oglašavanju Stada d.o.o. se obvezala, u skladu s važećim propisima, prijaviti podatke o transferu prijenosa vrijednosti Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, što kontinuirano i činimo.

Etičnost je univerzalna vrijednost, a kroz Kodeks ponašanja promiču se temeljne vrijednosti: poštenje, uzajamno poštovanje, odgovornost, suradnja i transparentnost. Upravo je na tragu transparentnosti i etičkog uređivanja svih odnosa između farmaceutske industrije i zdravstvene zajednice, Stada d.o.o. pokazala svoju društvenu odgovornost usmjerenu ka svim dionicima hrvatskog zdravstvenog sustava.

Podaci o prijenosima vrijednosti objavljeni su sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka, pojedinačno za zdravstvene radnike koji su dali svoj pristanak objavi podataka te u zbirnom obliku za ostale zdravstvene radnike.

STADA Croatia – Objava podataka i metodologija

Preuzmi

STADA Croatia – Prijenos vrijednosti – 2023. godina

Preuzmi

Priopćenje za javnost

Preuzmi